Κάτι το οποίο είναι γεμάτο στο εσωτερικό του και όχι κούφιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment