Είναι βέργα σιδήρου ή inox σε στρογγυλή μορφή Ο, γεμάτο σίδερο, όχι κούφιο.

Τη χαρακτηρίζει μόνο η διάμετρος του κύκλου η οποία μπορεί να είναι από Φ8 έως Φ40, με μήκος βέργας 6 μέτρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment