Είναι μία δοκός πάχους τουλάχιστον 3 χιλιοστών που μπαίνει ως υποστήριγμα στις συρόμενες γκαραζόπορτες, πίσω από κολωνάκια περίφραξης ή πίσω από κολώνες στήριξης ανοιγόμενης πόρτας με μεγάλο ύψος ώστε να μην ταλαντεύεται η κατασκευή με ανεμοπιέσεις, ή από συχνή χρήση ή από μεγάλο βάρος.

« Back to Glossary Index