Μπάμπης Ξωφάκης, Υπεύθυνος παραγωγής @Garazoporta.gr

Ιδρυτής - Υπεύθυνος παραγωγής

View details
Ελευθερία Κανδηλιώτη, Υποστήριξη πελατών @Garazoporta.gr

Υποστήριξη πελατών

View details
Γιάννης Ξωφάκης, Human resources coordinator @Garazoporta.gr

Human resources coordinator

View details
Μαρία Μπασουκέα, Γραμματειακή υποστήριξη @Garazoporta.gr

Γραμματειακή υποστήριξη

View details
Όρφη, Υπεύθυνη ασφαλείας εγκαταστάσεων @Garazoporta.gr

Υπεύθυνη ασφαλείας εγκαταστάσεων

View details
Μπάμπης Ξωφάκης, Υπεύθυνος παραγωγής @Garazoporta.gr

Ιδρυτής - Υπεύθυνος παραγωγής

Ελευθερία Κανδηλιώτη, Υποστήριξη πελατών @Garazoporta.gr

Υποστήριξη πελατών

Γιάννης Ξωφάκης, Human resources coordinator @Garazoporta.gr

Human resources coordinator

Μαρία Μπασουκέα, Γραμματειακή υποστήριξη @Garazoporta.gr

Γραμματειακή υποστήριξη

Όρφη, Υπεύθυνη ασφαλείας εγκαταστάσεων @Garazoporta.gr

Υπεύθυνη ασφαλείας εγκαταστάσεων

Μπάμπης Ξωφάκης, Υπεύθυνος παραγωγής @Garazoporta.gr

Ιδρυτής - Υπεύθυνος παραγωγής

READ DETAILS
Ελευθερία Κανδηλιώτη, Υποστήριξη πελατών @Garazoporta.gr

Υποστήριξη πελατών

READ DETAILS
Γιάννης Ξωφάκης, Human resources coordinator @Garazoporta.gr

Human resources coordinator

READ DETAILS