Μπάμπης Ξωφάκης, Υπεύθυνος παραγωγής @Garazoporta.gr

Ιδρυτής - Υπεύθυνος παραγωγής

Ελευθερία Κανδηλιώτη, Υποστήριξη πελατών @Garazoporta.gr

Υποστήριξη πελατών

Γιάννης Ξωφάκης, Human resources coordinator @Garazoporta.gr

Human resources coordinator

Μαρία Μπασουκέα, Γραμματειακή υποστήριξη @Garazoporta.gr

Γραμματειακή υποστήριξη

Όρφη, Υπεύθυνη ασφαλείας εγκαταστάσεων @Garazoporta.gr

Υπεύθυνη ασφαλείας εγκαταστάσεων