Στη νέα ελληνική η αντίστοιχη λέξη είναι ”κυλισιοτριβέας”.

Είναι ένα εξάρτημα για τη στήριξη του περιστρεφόμενου άξονα ενός αντικειμένου και την ελάττωση της τριβής. Αποτελείται από δύο ομόκεντρους μεταλλικούς δακτύλιους με μικρά σφαιρίδια.

Όταν τα ράουλα κύλισης της συρόμενης γκαραζόπορτας διαθέτουν ρουλεμάν στον εσωτερικό τους κύκλο, τότε είναι κατάλληλα για μεγάλα βάρη πόρτας και μεγάλη χρήση.

« Back to Glossary Index