Είναι το σκυρόδεμα (τσιμέντο) το οποίο πριν στρωθεί έχουν τοποθετηθεί σίδερα, μπετόβεργες, για να ενισχυθεί ώστε να μη σπάσει με το πέρασμα του χρόνου ή με το πάτημα από πολλά διερχόμενα οχήματα, η διαβρωθεί από τις καιρικές συνθήκες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment