Ο κινητήρας του συρόμενου, ανοιγόμενου μοτέρ ή της μπάρας ελέγχου είναι βυθισμένος μέσα σε ειδικό υδραυλικό λάδι ώστε εάν ο κινητήρας δουλεύει συνεχώς να μην ανεβάζει υψηλές θερμοκρασίες και να αντέχει στη συνεχόμενη χρήση.

« Back to Glossary Index