Είναι φύλλο γεμάτης λαμαρίνας, δεν έχει κενά ή διάτρηση, είναι “τυφλή”. Όταν τοποθετείται ως σχέδιο επάνω σε γκαραζόπορτα, δίνει το πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχει ορατότητα στο εσωτερικό του γκαράζ ή της αυλής.

Τη χαρακτηρίζει μόνο το πάχος της το οποίο μπορεί να είναι από 0,25 έως 5 χιλιοστά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment