Είναι βέργα σιδήρου μήκους 6 μέτρων σε ορθογώνιο ή παραλληλόγραμμο σχήμα η οποία είναι κούφια στο εσωτερικό της. Η κάθε πλευρά της δοκού έχει πάχος από 2 χιλιοστά έως 20 χιλιοστά.

Τη χαρακτηρίζουν 2 διαστάσεις και το πάχος της, π.χ για παραλληλόγραμμο κοιλοδοκό 80Χ40Χ3 (a Χ b Χ s) ή για ορθογώνιο κοιλοδοκό 50Χ50Χ4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment